Groene ruimte
Dit gebied van 35 hectare wordt uitgebouwd tot één van de belangrijkste nieuwe parken van Oostende.

De Tuinen van Stene liggen verscholen tussen baanwinkels, een schoolcomplex, polderdorp Stene, de open Snaaskerkepolder, lintbebouwing, en 20ste eeuwse woonwijken van de Stad Oostende.

De Tuinen van Stene worden geen traditioneel park, maar wel een voedsel- of landbouwpark voor de stad. De site wordt een innovatief park met een veelheid aan functies. De stad Oostende heeft de ambitie om stadslandbouw een volwaardige plaats te geven binnen haar openbaar domein, binnen de nieuwe publieke ruimte van het Groen Lint. Het landbouwpark Tuinen van Stene moet niet alleen een groenruimte voor omwonenden en Oostendenaars worden, maar zal ook functioneren als een laboratorium voor nieuwe vormen van landbouw.

Plan
"Het dichtste bij Stene Dorp komt een poldertuin. In het waterweidelandschap worden zachte oevers aangelegd die zorgen voor meer biodiversiteit op de site en extra water bufferen bij hevige regenval. Het akkerlandschap is een zone voor innovatieve ontwikkelingen van stadslandbouw. Daar worden nieuwe teelten uitgetest, in productie gebracht en lokaal verdeeld.

Het project wordt zeker ook een plaats om te ontspannen en een echte ‘verblijfsplek’. Een ruimte die kan dienen als openluchtklas, maar ook als plaats voor ontmoetingen. Langs de biopluktuin zal je binnenkort langs de begraasde weides richting Schorre dijk en Stenedorp wandelen. Al moet daar eerst nog een nieuwe brug worden voorzien."

- Landschapsarchitect Eli Devriendt: dienst beheer, ontwerp en inrichting Stad Oostende.